Yazarlar

İsmail AY

1989 yılında Konya’da doğdu. İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladığı lisans eğitimi sonrasında 2014 yılında “Geosentetik Malzemelerin Demiryollarında Kullanımı ve Balast-Alt Balast Tabaka Kalınlıklarının Azaltılması” konulu tez çalışması ile Ulaştırma Mühendisliği yüksek lisans programını, 2021 yılında Anadolu Üniversitesi Web Tasarım ve Kodlama ön lisans eğitimini tamamladı.

2012-2018 yılları arasında İBB iştiraklerinden Metro İstanbul AŞ.’de Kentiçi raylı sistemlerde demiryolu ve inşaat bakım çalışmaları sonrasında demiryolu (hat işleri) uzmanı olarak müşavirlik kadrolarında görev aldı. Raylı sistemlerde üst yapı bakımı dökümantasyon ve eğitim faaliyetleri ile birlikte, bu faaliyetler ve ilgili ekipmanların yerlileştirilmesi alanında çalışmalarda bulundu ve ulaştırma alanında birçok yayın ve makaleye imza attı.

2018-2020 Yılları arasında Etüt Proje şefi olarak görev aldığı İSPARK AŞ.’de, otopark, teknepark, otogar işletmeleri kapsamında ihtiyaç duyulan mühendislik hizmetlerinin sağlanması ve koordinasyonu, İBB heliport ve bisiklet yolları master planlarının hazırlanması gibi çalışmalarda yer aldı.

2020-2022 yılları arasında, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına APCO Altınok müşavirlik hizmetleri bünyesinde, Gayrettepe ve Halkalı-İstanbul Havalimanı projesinde kontrol ve test devreye alma şefi olarak görev almıştır.

2022-2023 yıllarında TCDD Teknik AŞ bünyesinde, Avrasya Tüneli bakım süpervizörlüğü ve Gayrettepe – İstanbul Havalimanı metro hattı demiryolu ve inşaat işleri bakım proje müdürü olarak görev almış, metro hattının işletmeye alınması ve demiryolu bakım faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili çalışmalar yürütmüştür.

2023 yılı Haziran ayı itibari ile, Türk Hava Yolları Kargo İş Geliştirme ve Organizasyon Başkanlığı bünyesinde, Operasyonel Planlama ve Altyapı Projelerine yönelik projeler üzerine çalışmaktadır.

“Demiryolu üst yapısı ve akıllı bakım planlama sistemi” alanlarında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ulaştırma Mühendisliği Doktora programı tez çalışmasına ve İstanbul Üniversitesi Adalet ön lisans eğitimlerine devam etmektedir.

SERTİFİKALI EĞİTİMLER

 • İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ – Proje Yönetimi ve Hibe Fon Kaynakları Sertifika Programı
 • İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ – Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Sertifika Programı
 • BİLİŞİM EĞİTİM MERKEZ MS Office / AutoCAD / SAP 2000 / STA4CAD / Primavera
 • EĞİTEAM Akademi Hizmetleri tarafından verilen “Eğitici Eğitimi”
 • FREYSAŞ Haliç Metro Geçiş Köprüsü Bakım Eğitimi
 • VCE tarafından verilen “The Operation and Maintenance of the Monitoring-Server of Permanent Monitoring System Golden Horn Metro Crossing Bridge” Eğitimi
 • UGETAM (Yaşar Gök) Kamu İhale Kanunu Eğitimi
 • AMP YAZILIM AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı Eğitimi
 • BİLİŞİM EĞİTİM MERKEZİ Proje Yönetimi Eğitimi
 • İlk Yardımcı Eğitimi (2019)

ÜYESİ OLUNAN STK’LAR & GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR

 • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) – YK Üyesi

2016 Yılı itibari ile yönetim kurulu yedek üyesi olarak görev almakta olduğum MMG bünyesinde sırası ile Ulaşım sistemleri komisyon başkanlığını, gençlik yapılanması olan Genç MMG ve Üniversiteli MMG başkanlıklarını yaptım, Mimar ve Mühendis dergisi yayın kurulu üyeliği, MMG Akademi, Arge İnovasyon Zirve ve Sergisi gibi birçok organizasyon ve projesinde aktif olarak rol aldım. Halen derneğimizin YK asil üyesi olarak görevime devam etmekteyim.

 • Gençlik Kuruluşları Birliği

Türkiye’nin önde gelen Gençlik STK’larının yer aldığı Gençlik Kuruluşları Birliği icra kurulu üyesi olarak yer almaktayım.

 • Mikro Mobilite Teknolojileri Derneği – Kurucu / Genel Başkan Yardımcısı

Kurucuları arasında bulunduğum derneğimiz çalışma alanları kapsamında, sürdürülebilir şehirler için mikro mobilite araçlarının gelişimi ve uygun alanlarda geliştirilerek, çevreci, ekonomik ve sağlıklı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz.

YAYINLAR VE BİLDİRİLER

TURSİD                             Kent içi Raylı Sistemler Tasarım ve Bakım Kriterleri Kitabı

İSTANBUL ULAŞIM(METRO İSTANBUL) A.Ş.  Hat Bakım Komisyonu, Hat Bakım Eğitim Kitabı

METRO İSTANBUL A.Ş.   Makinist Hat Bilgisi Eğitim Kitabı

Ay, İ. ve Öztürk, Z.  Demiryollarında Geosentetik Malzeme Kullanımı-Geogrid Kullanılarak Balast/Altbalast Tabaka Kalınlıklarının Azaltılması, 2.Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu, 9-11 Ekim 2013, Karabük, Türkiye

Ay, İ. ve Öztürk, Z.  Demiryolu Tünellerinde Partikül Kaynaklı Kirlilik ve Temizlenmesi, 3.Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu, 13-15 Ekim 2016, Karabük, Türkiye

Ay,İ.ve Azizler,Y.Y. Daha Yaşanılabilir Şehirler İçin; SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM, Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi, 2017

Ay, İ. Şehiriçi ve Şehirler Arası Ulaşımda Toplu Taşımacılık ve Raylı Sistemler, 6.UluslararasıUlaşım Sempozyumu ve Fuarı (TRANSİST’13),25-26 Aralık 2013, İstanbul, Türkiye

Ay, İ. Hat Bakım Çalışmalarında Lojistik Sürelerin Azaltılması ve Bakım Sürelerinin Verimli Kullanılması, 8.Uluslararası Ulaşım Sempozyumu ve Fuarı (TRANSİST’15), 17-19 Aralık 2015, İstanbul, Türkiye

Ay, İ.  Monorails And Comparison with the Other Railway Systems, 3.Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu, 13-15 Ekim 2016, Karabük, Türkiye

Ay, İ. Mimar ve Mühendislerin Bilgi Ekonomisindeki Yeri ve Üniversitelere Düşen Görevler, Mimar ve Mühendis, 95, 70-71, “BİLGİ EKONOMİSİ VE ÜNİVERSİTELER”

Ay, İ. Dünyada ve Türkiye’de “Dikey Tarım” Uygulamaları, Mimar ve Mühendis, 98, “TÜRKİYE’DE TARIM”

Ay, İ. Doğru Planlama ile Daha Erişilebilir Doğru Şehirler, Mimar ve Mühendis, 102, “DOĞRU ŞEHİR”

Ay, İ. Metropol Ulaşımı İçin Bir Alternatif; Araç Paylaşımı, Mimar ve Mühendis, 103, “METROPOLLERDE ULAŞIM”

Ay, İ. Pandemi Öncesi ve Sonrası Kent İçi Ulaşım Tercihleri, Mimar ve Mühendis, 118, “PANDEMİ VE SONRASI” 

Ay, İ. Sürdürülebilir Ulaşımda Mikro Mobilite, Mimar ve Mühendis, 119, “KENT İÇİ ULAŞIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MİKRO MOBILITE”

Ay, İ., Birinci M.C., Bisiklet Paylaşım Sistemleri, İş Modelleri ve İşletme Türleri, Mimar ve Mühendis, 119, “KENT İÇİ ULAŞIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MİKRO MOBILITE”

Başa dön tuşu