Sürdürülebilirlik

« Back to Glossary Index

EN- Sustainability

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillere kaynakların tükenmemesi ve çevrenin bozulmaması için günümüzde yapılan faaliyetlerin sürdürülebilir olmasıdır. Sürdürülebilirlik Çevre, Ekonomi ve Sosyal olarak üç farklı alanı kapsar.

Çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların tükenmemesi için çevrenin korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını hedefler.
Ekonomik sürdürülebilirlik, ekonominin sürdürülebilir bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlar.
Sosyal sürdürülebilirlik ise, sosyal adaleti ve insanların ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefler.

« Sözlük Dizinine Geri Dön
Başa dön tuşu